Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža": Log in

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

No 31.01.2021 ir spēkā jauns lietotājvārdu formāts.

  • koledžas darbiniekiem - lietotājvārdam izmantot savu koledžas e-pasta adresi, piem.: vards.uzvards@kcrtk.lv
  • koledžas audzēkņiem/studentiem - lietotājvārdam izmantot savu koledžas e-pasta adresi, piem.: 10-vb-777@kcrtk.lv (jāpieraksta klāt @kcrtk.lv sufiksu savam apliecības numuram)
Jauns lietotājvārda formāts ir vienots visiem centralizētiem koledžas IT resursiem - E-studiju videi, E-pastam un domēna datoriem.
Lai sinhronizēt savu lietotājvārdu/paroli starp visiem iepriekš minētiem resursiem - izmantojiet https://sspr.rtk.lv vietni un veiciet paroles maiņu/atkopšanu. Koledžas pastam (ka arī pārējiem Gsuite pakalpojumiem) var piekļūt https://gmail.com vietnē.